781-308-256 pkorpula@gmail.com

SPŁYWY KAJAKOWE

Tokarnia

SPŁYWY KAJAKOWE TOKARNIA

Opis rzek

Biała Nida 

Biała Nida to jeden z dwóch cieków tworzących rzekę Nida. Początek bierze na Płaskowyżu Jędrzejowskim w okolicy Szczekocin. Biała Nida płynie przez Wyżynę Kielecką i Wyżynę Przedborską. Początkowo jest kręta i dosyć wąska, co zmienia się po wpłynięciu do niej Wiernej Rzeki.

Meandruje pośród pól, łąk i lasów. Ma charakter typowo nizinnej rzeki, bez śladów ingerencji czowieka, co daje jej niepowtarzalny klimat. Spotkać tu możemy wiele gatunków ptaków. Podczas spływu Białą Nidą nie natrafimy na żadne większe miejscowości, jedynie niewielkie wioski.

Cenne wartości przyrodnicze chronione są na tym obszarze między innymi programem Natura 2000. Na trasie mieści się zabytkowy młyn Wyspa, którego początki sięgają czasów średniowiecza – warto połączyć spływ kajakowy ze zwiedzaniem okolicznych atrakcji Ponidzia.

Czarna Nida

Czarna Nida to ciek źródłowy tworzący Nidę, biorący początek w Parku Krajobrazowym obok miejscowości Marzysz w powiecie Kieleckim. Powstaje z połączenia Lubrzanki i Belnianki. Czarna Nida jest ceniona za swoje niezaprzeczalne walory przyrodnicze, oraz dzikość na całej swojej długości, co potwierdzają liczne naturalne przeszkody,trasa meandrująca przez łąki, lasy, pola oraz bogata fauna. Charakterystycznym zjawiskiem dla tej rzeki jest czarny piach na dnie skąd też Czarna Nida bierze swoją nazwę, związane jest to z budową geologiczną. Jej krajobraz z początkowo typowo górskiego, mocno porośniętego z licznymi powalonymi drzewami i kamieniami, zmienia się w bardziej łagodny z leniwo płynącą wodą. Rzeka ta jest cennym walorem przyrodniczym, chronionym obszarami Natura 2000 Dolina Czarnej Nidy i Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie.

Kontakt

Telefon

781-308-256

E-mail

pkorpula@gmail.com