781-308-256 pkorpula@gmail.com

SPŁYWY KAJAKOWE

Tokarnia

SPŁYWY KAJAKOWE TOKARNIA

Regulamin Wypożyczalni

1. Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do nałożenia kamizelki asekuracyjnej i przebywania w niej przez cały okres trwania spływu.
2. Ubezpieczenie nie jest wliczone w cenę wynajmu sprzętu.
3. Osoby nieletnie mogą korzystać z usług wypożyczalni tylko pod opieką osób dorosłych, które ponoszą za nie wszelką odpowiedzialność.
4. Osoby wypożyczające ponoszą wszelką odpowiedzialność za wypożyczony im sprzęt oraz są zobowiązane dostarczyć go po zakończonym spływie w takim stanie w jakim został on im wydany.
5. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników spływu innym osobom.
6. Podczas spływu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
7. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmowy wydania sprzętu kajakowego osobom nietrzeźwym.
8. Uczestnicy spływu zobowiązani są do pozostawienia po sobie należytego porządku w miejscach odbywania się spływu.
9. W przypadku zagubienia, lub uszkodzenia sprzętu osoba wypożyczająca zobowiązana jest do pokrycia finansowego wartości wypożyczonego sprzętu .
10. Wypożyczalnia zobowiązuje się do dostarczenia w pełni sprawnego sprzętu.
11. Osoba wypożyczająca kajak i podpisująca oświadczenie odpowiada za wypożyczony sprzęt
12. Znane są wszelkie zagrożenia związane z udziałem w spływie kajakowym i uczestnicy nie będą zgłaszać w przyszłości żadnych roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu swojego udziału w spływie kajakowym zorganizowanym przez siebie na własną odpowiedzialność.
13. Wypożyczający biorą udział w spływie kajakowym zorganizowanym przez siebie samych, na własną odpowiedzialność.
14. W sprawach nie uregulowanych treścią niniejszego regulaminu, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
15. Wypożyczenie lub rezerwacja sprzętu oznacza akceptacje powyższych warunków.

Kontakt

Telefon

781-308-256

E-mail

pkorpula@gmail.com
Kajaki Tokarnia Spływy Kajakowe Rezerwacja online